Article Du, en stolt nettverker...
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 
Du, en stolt nettverker...Har du stilt deg selv spørsmålet; Hvorfor hører jeg alltid hvor fantastisk nettverksindustrien er, men allikevel følt følelsen av at noe ikke stemmer helt?

Akkurat som om noe sakte men sikkert tas ifra deg! Da er du ikke alene… 

Les denne viktige artikkelen umiddelbart og tips de du jobber med og bryr deg om.

Dette har ikke noe med nettverksindustrien i seg selv å gjøre, men de krefter som påvirker den. 

Som leder for NetworkMarketing.no har jeg måttet følge godt med på hva som skjer i kulissene for å kunne utgjøre en forskjell i industrien. Det har ikke alltid vært en enkel sak, og ikke alltid hyggelig. Det har vært mange forsøk på å både sverte industrien, splid mellom selskap og personer og selskap som driver i gråsoneland.

Men en ting bekymrer meg mest av alt, og det er at nettverksprodukter og selskap stadig frarøves retten til å markedsføre vikningsfulle produkter som hjelper mennesker. 

Bransjen har belaget seg på konseptet å hjelpe andre, noe som er vel og bra, men bransjen vil svikte den dagen mennesker innser at løftene ikke står i stil til det som leveres.

Hva er det som skjer? 

Norske myndigheter og mattilsyn har bidratt sterkt i saken og har gjort Norge til et av verdens mest restriktive land med tanke på øvre grense for tillatte doser av vitaminer og mineraler kroppen trenger. Mattilsynet anses av Codex delegater som "kosttilskuddshatende Norge". Det ser ut til at Norge er et testland, eller i det minste et foregangsland for hvor langt ned det er mulig å gå i form av tillatte doser for virkningsfulle ingredienser, vitaminer og mineraler.

Dette også i kombinasjon med stadig mer genmodifiserte og sprøytemiddelbehandlede grønnsaker er det er sterk bidragsytende årsak til at naturmidler og sunne alternativer nå står i fare for å vannes ut, mens aspartam og en rekke andre kjemiske tilsetninger er fullt lovlig i doser som skremmer vettet av den bevisste forbruker og skader den uvitende. Logisk er det ikke.  

Spørsmålet vi alle nå tvinges til å stille oss selv er følgende;

Vil jeg sitte passiv og se på at dette skjer sakte men sikkert rundt meg, eller vil jeg gjøre noe? 

Da kommer også ytterligere spørsmål til overflaten:

Hva skal jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre?

Vi har jobbet en lengre periode med denne problemstillingen, ikke alene, men med Fritt Helsevalg, Alliance for Natural Health, National Health Federation og en gruppe store ledere med representanter i de fleste direktesalgsselskap. Disse møtes nå jevnlig for å utarbeide tiltak for å beskytte deg. Dette blir gjort uavhengig av arbeidet du gjør, men uten deg vil intet skje.

Vi vet alle hvor viktig det er å promotere til event her i direktesalgsindusterien. Og vi vet alle at kunnskap er basisen for enhver forretning. 

Derfor er det første steget du bør ta(i mangel på mulighet til å si må grunnet fri vilje) å komme på en Stor konferanse som vil gi deg nøyaktig det du trenger å vite for å beskytte din familie og for å kunne beholde muligheten til å få den næringen din kropp har behov for i fremtiden.

Jeg kan ikke få sagt dette tydelig nok, men å delta er essensielt for vår alles fremtid, og dette må spres til alle du kjenner med umiddelbar virkning. Ikke utsett, om 2 mnd vil nye øvre grenser for vitaminer og mineraler settes i EU, og innen 31. desember 2009 vil mest sannsynlig lovverk settes som begrenser din tilgang betraktelig. 

Om du trenger ytterligere informasjon så ligger det nedlastbare dokumenter på nettsiden under. 

Meld deg på Den store Helsefrihetskonferansen og få med deg alle du kjenner! 

www.helsefrihet.no

Vi jobber hardt i kulissene for din fremtid - gjør du?

MVH
Kjetil Dreyer

 

Banner