Article Codex Alimentarius - Den største trussel for din helsefrihet
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 
Codex Alimentarius - Den største trussel for din helsefrihet


Årets viktigste møte!

Møtet begynte klokken 18:00, oppslutningen var meget god da deltakerne er allerede høyt profilerte organisatoriske ledere, men kanskje det viktigste, nemlig ledere med høy integritet og ønske om å bidra med noe for menneskeheten. Gruppen fungerte som en organisme der fokuset var en samlende agenda, en kraftfull og uslåelig kombinasjon.

Vi forstod alle raskt alvoret av situasjonen, nesten ingen av deltakerne som var innkalt på møtet hadde hørt om eller forstod Codex Alimentarius og deres ekstreme agenda. Det kom som et sjokk for de fleste.

Børge Eliassen ble kalt inn for å holde et 45 minutters foredrag, som vi må si var svært kraftfullt og godt gjennomført. Det rådet ingen tvil i gruppen med eminente og profesjonelle ledere, styreformenn og daglige ledere at dette var noe som måtte tas tak i hurtig! 

Det handler om din Helse Frihet. Du er heldig som kan sitte her og lese om dette, det er mennesker som arbeider for deg, selv om du ikke er klar over det. Codex Alimentarius er verdens mektigste kontrollorgan for hva du får lov til å spise, hvilke vitaminer og hvilke mengder av dem du får lov til å ta, og til og med hva du får lov til å bruke utenpå kroppen. DVS, det handler om å regulere, fjerne eller redusere det som er sunt for deg, og mattilsynet er har delegater på møtene i Codex Alimentarius. Etter informasjon fra de kilder som arbeider for folket (NHF, National Health Federation) så er mattilsynet i Norge en av verstingene på møtet. Ikke rart Norge har de strengeste lovene og de strengeste begrensningene for hva du skal få lov til å spise, drikke og ha på kroppen din. 

MEN ASPARTAM OG NATRIUM GLUTAMAT(MSG) TILLATER DE!!! 

Tiltak – Vi trenger deg og din støtte (for din egen fremtids skyld)
Under det 3 timer lange møtet ble det satt en foreløpig fremdriftsplan som innebærer å få denne ekstremt viktige informasjonen ut til deg på rett måte, men korrekt informasjon. Det ble diskutert mange alternative tiltak, og mange gode ideèr kom frem på bordet, vi vil starte med informasjon ut til deg, som du igjen kan spre til alle du kjenner, det var første tiltak som ble besluttet. Derav denne artikkelen. 

Det ble besluttet at selve frontingen ville skje gjennom Fritt Helsevalg med formann Børge Eliassen i spissen, et klokt valg da de samarbeider med NHF som er folkets ENESTE delegat på Codex møtene som har en stemme. En stemme vil selvfølgelig da si, nei, de har ikke stemmerett, men de har rett til å uttale seg. Det ser dessuten ut til at de blir hørt grunnet sin profesjonalitet og faktabaserte informasjon. MEN de trenger støtte. 

Deres uttalelser er som følger: ”Norge har en stor sjanse i kampen for å få egne lover som beskytter forbrukerne mot Codex sine ekstreme tiltak for å få kontroll. Med få mennesker ca 5 millioner, og nærhet til politikerne så gir dette store muligheter for at Norge kan gå frem som et forbilde for andre land i denne saken.” 

USA har allerede en slik lov som beskytter forbrukeren kalt DSHEA. Folket stod opp i 1994 da Codex Alimentarius nesten tok over kontrollen, og de vant, foreløpig. Problemet med folket er at når de har fått noe, så slår de seg til ro, men det gjør IKKE de sterke kreftene(bedriftene) som står bak ønsket om å få kontroll over maten du spiser og vitaminene du trenger for å leve et normalt og godt sykdomsfritt liv. 

Last ned dette profesjonelle skrivet om Codex Alimentarius som vi anbefaler deg å bruke som kilde(det er ekstremt viktig at feilinformasjon IKKE spres, det vil kun forvirre mennesker), bruk Fritt Helsevalg og NHF som kilder for informasjon.

Her kan du laste ned dokumentet!

Klikk her for å lese kanskje noe av verdens viktigste informasjon!

Det er nå opprettet en Facebookgruppe rundt Codex Alimentarius som vi også håper du vil støtte, den vil også gjøre det enklere for oss å få ut viktig og hastende informasjon til deg og dine:

Join "Vi må stoppe dette" gruppen på facebook ved å klikke her!

Hjelp oss å få over 10 000 deltakere av gruppen, det vil vise stortingspolitikere at vi FOLKET bryr oss, og KREVER vår helsefrihet nå – det bidrar til å bringe informasjonen hurtigere ut til deg.

Til sist er det en film du bør se foreløpig, vi anbefaler KUN denne filmen som vi anser som den eneste som gir 100 % korrekt informasjon. Klikk her for å se en tankevekkende film kalt We Become Silent!

Vi anbefaler deg å danne egne grupper rundt dette, samle mennesker rundt dette, diskutere det og basere informasjonen på fakta. Deretter meld gruppene inn på facebook gruppen og la oss samle gruppene, samle energien i en retning når tiden er inne.

NB! Alt dette har vi KUN 10 måneder på å få til, med andre ord, det er ekstremt viktig at intet utsettes i dette arbeidet med å bringe korrekt informasjon ut til alle vi kjenner umiddelbart. Hvis du noensinne ante hvor skremmende alternativet vil være så sett deg grundig inn i Codex Alimentarius og vær med å bidra slik at FOLKET får stoppet galskapen før det blir for sent. 

Her er en anbefalt 5 trinns plan du kan bruke for å duplisere informasjonen og danne egen gruppe.

Klikk her for 5 trinns planen!

TEAM – Together Everyone Achieves Much 

Takk for din støtte
Med vennlig hilsen
NetworkMarketing.no
På vegne av
Mesterhjerne TEAMET
 


Relaterte artikler:

 


Relaterte bøker: 
 

Banner