Article Skattepliktig?
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 

Er jeg skattepliktig som nettverksdistributør?

For at din network marketing business skal være lovlig, må du ta hensyn til skattemyndighetene. Det finnes mange uklarheter rundt dette emnet. Vi skal derfor prøve å gi deg en innføring i de viktigste skattereglene…

Alle som har inntekt i Norge skal oppgi dette til myndighetene og normalt skatte av dette. Som distributør i et nettverkmarkedsførings foretak i Norge er man selvstendig næringsdrivende og skattepliktig på lik linje med andre tradisjonelle bedrifter. Men ingen regel uten unntak. Hvis du driver i det små kan du unngå skatt. (Les mer her..)

Som nevnt er du skattepliktig som distributør og dermed pålagt å føre regnskap og levere næringsoppgave til ligningsmyndighetene. Regnskapet kan man føre selv, eller overlate til en regnskapsfører. Det viktigste uansett er at du tar vare på alle kvitteringer og andre bilag over inntekter og utgifter du måtte ha i forbindelse med ditt distributørforetak. Hvis du skulle være ”uheldig” å få bokettersyn fra ligningsmyndighetene bør du, som selvstendig næringsdrivende ha bilag for dine utgifter og inntekter, for å unngå straff og / eller skjønnsligning.

Som selvstendig næringsdrivende er det ikke bare negative følger, som skatt, men også fratrekk for utgifter og moms(les mer om merverdiavgift her .. .) Utgifter som kontorrekvisita, mobiltelefon, husleie, kjøreutgifter etc. er alle utgifter du kan kreve fratrekk for. I tillegg kan du som næringsdrivende kreve fratrekk for eventuelt underskudd foretaket ditt har hatt i løpet av året. Det er imidlertid viktig at ligningskontoret oppfatter virksomheten din som ”egnet for å gå i overskudd, sett i et langsiktig perspektiv,” for å få fratrekk for underskudd. Skulle ligningsmyndighetene ikke anse din virksomhet som egnet til å gå med overskudd, vil ditt distributørforetak bli betraktet som en hobby.

Det er finnes et utall regler for hvordan man skal føre et regnskap, som vi ikke skal gå videre inn på her. Ønsker du mer informasjon om føring av regnskap er det noen linker til nyttige site`s nederst på siden.

Merverdiavgiftsmantallet
Når din omsetning av varer overstiger 50 000 over en periode på 12 måneder er du pliktig til å registrere din virksomhet i merverdiavgiftsmanntallet. Disse 50 000 er omsetning eksklusive mva. Det er viktig å merke seg som distributør at de varene du ikke selger, men bruker selv/gir bort blir regnet som privat uttak. Verdien disse varene ”selges for” kan verdsettes til en noe lavere pris enn vanlig, men dette er et komplisert område. Ønsker du mer informasjon om dette kan du kontakte en regnskapsfører eller fylkesskattekontoret der du bor.

Registrering i merverdiavgiftsmanntallet skjer gjennom å kontakte fylkesskattekontoret. Du vil få tilsendt søknadsskjema og blir bedt om legge ved faktura / bilag som viser at ditt foretak har omsatt for over 50 000. Skjema kan også printes ut fra brønnøysundregistrene og heter Del 2, Tillegg for Merverdiavgiftsmantallet.

Driver du kun i det små?
Mener du fortsatt at du ikke skal betale skatt av din nettverksvirksomhet? – Da kan det være at du har rett. Driver du i det små, som faktisk de fleste gjør kan din aktivitet bli betraktet som hobbyvirksomhet. Det er ingen klare regler for hvor grensen går mellom næringsvirksomhet og hobby. Det er derimot stipulert visse forslag som virker fornuftige. Hvis din omsetning er mindre enn 30 000 over enn tolv måneders periode, inklusive små provisjonsinntekter (mindre enn 4000) er det sannsynlig at din virksomhet kan bli betraktet som en hobbyvirksomhet. Inntekter på hobby er ikke skattepliktige og du trenger ikke føre regnskap for hobbyen din. Derimot for å få godkjent din distributørrolle som hobbyvirksomhet MÅ du opplyse ligningskontoret om forholdet. Dette kan gjøres gjennom å skrive ett brev der du forklarer hvorfor dette er en hobbyvirksomhet. Hovedregelen er: (sett i ett langsiktig perspektiv)

Hobby: ”Ikke egnet til å gå i overskudd.”
Næring: ”Egnet til å gå i overskudd.”

Ønsker du at din distributørrolle skal bli betraktet som en hobbyvirksomhet, må du derfor overbevise ligningsmyndighetene om at din virksomhet ikke er egnet til å gå i overskudd.

 

Banner