Article Om Network Marketing
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 

Hva er network marketing?

Networkmarketing eller nettverksmarkedsføring, Multi level marketing eller MLM. Mange har hørt om det, men hva er det egentlig?

Network marketing er en annen form enn den tradisjonelle markedsføringen å markedsføre produkter på. Network marketing (heretter forkortet NM) er et system hvor fornøyde kunder personlig anbefaler produkter til nye kunder. På denne måten får selskapet man representerer en omsetning, derav mye fordeles tilbake til distributørene i form av provisjon både for direkte og indirekte salg.

Network marketing er en bransje som omsetter for cirka 670 milliarder kroner årlig på verdensbasis. NM må ikke forveksles med såkalte pyramidespill, som er ulovlige.

Kvalitets-produkter/tjenester
Personlige anbefalinger er allerede en del av vår hverdag. For eksempel anbefaler vi en venn en bra film vi har sett eller et annet produkt vi er spesielt fornøyd med. Etter å ha sett filmen eller prøvd produktet, anbefaler kanskje vår venn dette videre. Dette avhenger av at vedkommende liker produktet, akkurat som vi gjorde. Anbefalingen spres så videre i et nettverk av personer. Dette er prinsippet som benyttes i network marketing, og selskapene er derfor avhengige av at produktene/tjenestene deres blir likt. Er ikke dette tilfellet, er det vanskelig for distributørene å anbefale produktene/tjenestene videre. Av denne grunn tilbyr de store og seriøse selskapene som regel produkter/tjenester som er tilfredsstillende, og billigere enn andre produkter/tjenester med tilsvarende kvalitet.

Færre omsetningsledd
For produktene som NM-firmaene tilbyr er ofte billigere enn dem du finner i vanlige butikker. En vare du kjøper i en vanlig butikk går gjennom flere forskjellige omsetningsledd. Ved detaljhandel, er opptil 90% av prisen du betaler for produktet penger som går med til å dekke produsentens utgifter til markedsføring og reklame, samt til å dekke de forskjellige leddenes fortjeneste. (Se illustrasjon nedenfor) En vare som kjøpes av en NM-bedrift går rett fra produsenten til forbrukeren. Det eneste som kommer i tillegg er da pakkens porto. I stedenfor å bruke penger på tradisjonell reklame og fordyrende mellomledd, bruker NM-bedrifter pengene blant annet til provisjonsutbetaling.


Bilde: I vanlig detaljhandel, går produktet gjennom mange omsetningsledd før det når forbrukeren. I nettverksmarkedsføring går produktet rett til forbrukeren, noe som ofte gjør produktet billigere i forhold til varer med samme kvalitet. Det sikrer også at direktesalgsselskaper bruker mer penger på forskning og utvikling og har får dermed høyere kvalitet på produktene.

Fremgangsmåten
Fremgangsmåten de forskjellige NM-firmaene benytter varierer noe. Oftest må du i starten investere i en lisens for å kunne bruke deres konsept. Du mottar med dette også en posisjon i selskapets nettverk. Siden er du ofte forpliktet til kjøpe varer eller tjenester fra selskapet. Dette anser selskapene som nødvendig for at du skal kunne anbefale varene til andre, og således bringe fortjeneste til selskapet. Du får provisjon av de produktene du formidler videre til dine kunder. Det interessante er at du også får provisjon for de produktene dine kunder formidler videre. Altså får du provisjon av både direkte og indirekte salg.

Det du gjør som distributør i et NM-selskap kan sammenfattes i tre punkter:

1) Presentere selskapets produkter for venner og bekjente
2) Presentere selskapets konsept
3) Lære nye distributører å gjøre punkt 1 og 2

”MLM styrker vårt land, vår økonomi, ved å gi muligheten for andre mennesker. Jeg har fulgt veksten i deres virksomhet i noen år nå. (…) MLM gir folk en sjanse til å gjøre mest mulig ut av sine liv."
Bill Clinton

Denne artikkelen bør også leses, den gir en betydelig innsikt i hva Network Marketing er for noe:

 

Banner