Article Fluor i tannkrem: Positivt eller negativt
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 
Fluor i tannkrem: Positivt eller negativtMennesker får i seg fluor fra drikkevann og matlaging, fra luftforurensing, frukt og grønnsaker som er dyrket ved bruk av sprøytemiddel, og fra andre små og store kilder.

Fluorkonsumet er mye større i dag enn for bare 50 år siden. Mye av dette skyldes industriell bruk blant annet i teflon og kunstgjødsel.

Networkmarketing.no ønsker ikke skremme noen med denne artikkelen. Men vi ønsker simpelthen å stimulere til diskusjon ved å dra frem noen argumenter som blir fremsatt fra ulike hold.

Fluor: Stort bruksområde
I følge boken, The fluoride deception av Christopher Bryson, blir fluor blir brukt til å:

 • lage rottegift
 • fremstille nervegassen Sarin
 • fremstille høyoktan bensin
 • anrike uran for bruk i atomvåpen
 • produsere sprøytemidler, kjølemedier og impregnering
 • pusse tennene med hver morgen og kveld, smakstilsatt med peppermynte eller jordbær.

  Christopher Bryson har brukt mange år på å gå fluorindustrien etter i sømmene. Det er sjokkerende og graverende påstander han fremsetter i boken. Her kan du se gratis utdrag fra et videointervju med forfatteren.

  Motstridene argumenter
  Norsk Tannpleierforening anbefaler fluortannkrem. To av hovedargumentene er at det finnes fluortannkrem fra før av i de fleste norske hjem. Og at gode pussevaner bør innarbeides først som sist.

  Statens forurensingstilsyn kan opplyse om at fluoren i tannkremene er giftig, og at den skal oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

  The Food and Drug Administration i USA innførte 7. april 1997 en lov om at all tannkrem og munnskyllevann som inneholder fluor, skal merkes med følgende tekst (oversatt til norsk):

  «Advarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn under 6 år. Hvis det ved uhell svelges mer enn hva som brukes til tannpuss, oppsøk medisinsk hjelp eller kontakt en giftsentral umiddelbart.»

  UNICEF sier seg enig i påstanden om at fluor hindrer enzymer i å nære bakterier som angriper tannemaljen. Samtidig nevnes at fluoren hindrer mange nyttige enzymer, og at denne uheldige bivirkningen langt overgår den positive virkningen mot karies.

  Utdrag fra datablad
  Her er noen opplysninger tatt fra et kjemisk datablad. Det omhandler Natriumfluorid, som er den fluorformen oftest brukt i tannkremer:

 • Annen informasjon: Er giftig for organismen og er kraftig irriterende på slimhinner, hud og øyne.
 • I kontakt med magens saltsyre frigjøres svært giftig og sterkt etsende hydrogenfluorid, HF.
 • NaF (Natriumfluorid) passerer placentabarrieren og går også over i morsmelken.
 • Foruten faren for akuttforgiftning er det også fare for skader etter langvarig påvirkning av små doser.
 • Langvarig påvirkning av små mengder (2 - 10 ppm.) vil etter hvert gi appetittløshet med vekttap. Misfarging av tannemaljen og skader i bensubstansen (fluorose) kan utvikles.

  Den mest solgte tannkremen i Norge inneholder hele 1450 ppm. Natriumfluorid.

  Vanskelig veiskille
  De aller fleste bruker tannkrem med fluor. Dette blir behørig markedsført som det eneste rette. Men er det egentlig det?

  For mange blir det tunge avgjørelser som må tas når en skal vurdere hva en skal gjøre. De fleste ønsker å gjøre det rette for seg selv og familie og da blir som regel ekspertenes råd fulgt. Det er ikke bare enkelt å trosse innlærte vaner som har eksistert i tiår.


  Kilder: 1. Norsk Tannpleierforening www.tannpleier.no
  2. Statens forurensingstilsyn www.sft.no
  3. The Food and Drug Administration www.fda.gov
  4. UNICEF www.unicef.org
  5. KPT Naturfag AS www.kptnaturfag.no
  6. Colgate-Palmolive www.colgate.no

  Copyright © Xtremedia 2006
 •  

  Banner