Article Nettverkssalg på fremmarsj i Kina
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 
Nettverkssalg på fremmarsj i Kina

Kina er et land i rivende utvikling. Med en befolkning på 1,3 milliarder, har det enorme riket i øst de siste årene blitt en av verdens største økonomier. Etter at Deng Xiaoping i 1978 satte i gang store reformprosesser, har Kina med sin "sosialistiske markedsøkonomi" hatt en vekst i BNP over 25 år på hele 8 prosent årlig.

I slutten av 2001 ble Kina medlem i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Landet tar etter dette del i verdenssamfunnets felles regler for handel og investeringer. Dette resulterer i stadig større kapitalstrømmer fra utlandet inn til Kina. I fjor opplevde kineserne en vekst i BNP på 9 prosent.

Kina er nå inne i en prosess hvor statlige bedrifter privatiseres. Dette betyr at mange kinesere mister den trygge jobben de hadde i en statsbedrift, mens andre blir rike på de nye økonomiske mulighetene. Kinesere drømmer om en hverdag uten økonomiske bekymringer – og de ser i stadig større grad at det er mulig.

Etter alt å dømme er network marketing bare i sin spede barndom i Kina. På 90-tallet hadde landet store problemer med en flora av pyramidekonsepter. Dette førte til at myndighetene i 1998 satte en stopper for alt som var bygd opp som nettverk – selv seriøse nettverksselskaper ble tvunget til å gjøre store endringer i sine forretningsmodeller. Dette innebar blant annet at det ble ulovlig å utbetale provisjoner for mer enn to nivåer i downlinen – altså forsvant hele nettverkseffekten. Kinesiske myndigheter stilte også krav om at det skulle finnes en fysisk butikk og at alt salg skulle foregå i denne butikken. I praksis ble det dermed umulig å drive nettverkssalg i Kina, og selskapene som har prøvd seg har måttet vise en ekstrem tilpasningsevne.

Siden den tid har myndighetene studert network marketing prinsippet nærmere. Dette har resultert i at de nå arbeider med nye regler som skal regulere industrien. De seriøse nettverksselskapene skal få drive i Kina på samme måte som de gjør på det internasjonale markedet, samtidig som pyramidekonsepter skal siles ut og bli slått hardt ned på.

Vi ser i dag en voksende middel- og overklasse i Kina. Gjennomsnittskineseren får stadig en høyere realinntekt – med andre ord en styrket kjøpekraft. Dette betyr imidlertid ikke at alle kinesere får råd til høyt prisede varer, men dette kan likevel bidra til å løfte network marketing industrien i Kina. Stadig flere kinesere etterspør høykvalitets-produkter og dyre merkevarer. Merkevarer fra Vesten blir sett på som spesielt eksklusive.


Bilde: Kinas network marketing-framtid? Bildet er tatt på en barneskole i Beijing

Til tross for det enorme markedet i Kina, er det svært mange momenter man må ta hensyn til dersom man ønsker å bygge nettverk i ”Østens Rike”. Mye er annerledes i Kina – eller rettere sagt; lite er likt.

Før et selskap går inn i dette landet må det derfor gjøre nøye markedsundersøkelser og et grundig forarbeid. Blant tingene selskapene må vurdere er: Kulturforskjeller, kinesiske vaner og preferanser, språkbarrierer, kommunikasjonsmuligheter - og begrensninger, distribueringsmuligheter - og begrensninger, kjøpekraft, geografiske begrensninger, behov for tilstedeværelse og lokaler, diverse lovverk, skatter og avgifter, mulighet for opplæring og oppfølging og behov for modifisering av produkter.

Det er mange muligheter i Kina, men det er også svært mange begrensninger. Man må for eksempel ikke glemme at det er store kulturelle og geografiske forskjeller mellom de ulike provinsene i Kina. Landet har en befolkning på 1,3 mrd., men det er svært få kinesere som har tilgang til internett. Kina er fremdeles et jordbruksland, og omlag 800 millioner mennesker bor på landsbygda. Anslag som er gjort viser imidlertid at 400 millioner kinesere står klare på landsbygda for å komme seg inn til byene for å jobbe der. Dette holder de kinesiske lønningene og dermed også prisene på et svært lavt nivå også i byene. Kineserne er altså vant med å jobbe for svært lave lønninger.

Flere store network marketing-selskaper er representert i Kina i dag. Amway har allerede vært på banen i 10 år og har sikret seg cirka 100 000 kinesiske distributører. Nu Skin opererer også i Kina, og har nå 261 000 aktive distributører fordelt på 108 butikker i 23 byer.Også andre selskaper, som Avon og Mary Kay er etablert i Kina.

Japan har tidligere vært nettverksselskapenes yndling i Asia, men nå forventer mange at det kinesiske markedet skal vokse seg enda større.

 

 

Banner