Article Nye opptaksregler hos Direktesalgsforbundet
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 
Nye opptaksregler hos Direktesalgsforbundet

 

Hensikten med de nye lovene er å skille pyramidespill fra seriøse nettverksselskaper.

Det nye forslaget fra Direktesalgsforbundet er et tillegg til de allerede eksisterende lovene, og gjelder opptak av nye medlemmer.

Tidligere har reglene for opptak av medlemmer vært dårligere tilpasset for opptak av nettverksselskaper. De nye reglene er utarbeidet i samarbeid med de allerede eksisterende medlemmene, og disse vil derfor ikke berøres.

- Det er først i dette tillegget hvor vi har noe om praktiske vurdereinger, sier Nils Jakob Moen i Direktesalgsforbundet til NetworkMarketing.no.

Nils Jakob Moen har også sendt et brev til Barne- og familiedepartementet med en oppfordring om å sette fart i arbeidet med nye lover mot pyramidespill. I brevet kom han også med et forslag til hva et slikt lovverk bør inneholde.

Direktesalgsforbundet kan også fortelle at EU nå har kommet med et utspill om nettverkssalg - "Proposal on Ban on Pyramide Schemes".

- Men dette inneholder ikke så mye nyttig. Det mest konkrete er at distributørenes inntekter skal utgjøres av minst 51 % kommisjon fra salg av produkter eller tjenester, opplyser Moen.

Under finner du det foreløpige utkastet til et tillegg i Direktesalgsforbundets lov om opptak av nye medlemmer:


Tillegg til lover i Direktesalgsforbundet


§ 6 b Opptak og medlemskap

1. Oppstart/ innmeldingsavgift må stå i naturlig samsvar med det distributøren får igjen for medlemskapet.

2. Angrefristen for oppstart/ innmelding bør være så lang som mulig, men minimum 28 dager. Inntil 10 % av innmeldingsavgiften og startpakken kan trekkes fra som behandlingsgebyr. Inneholder startpakken produkter, skal disse returneres i salgbar stand.

3. Direkteselgerne** skal til enhver tid ha mulighet for å slutte, og få tilbake pengene for produkter* som er i salgbar stand. Inntil 10 % kan trekkes fra i behandlingsgebyr. Produktene må være kjøpt innen de tolv siste månedene, og kjøpet må dokumenteres.

4. Direkteselgerne** skal ha krav på å få informasjon om grunnlaget for sin provisjon.

5. Selskapet må ha reelle produkter* for salg.

6. Provisjoner skal i prinsippet utbetales på grunnlag av salg av produkter*.

7. I den grad det utbetales bonus for rekruttering av nye medlemmer/ direkteselgere**, skal denne bonusen ikke overstige bonus/ provisjon fra salg av produkter*.

8. Det er ikke lov å kjøpe seg inn på forskjellige nivåer i organisasjonen for å oppnå høyere bonuser/provisjoner.

9. Alle firmaer må ha en fast og tilgjengelig, offisiell talsmann for det Norske markedet.

10. Det må finnes offisiell norsk presentasjonsmateriell som forteller hvordan utbetalingsplanen fungerer.

11. Opplæring av nye distributører skal i utgangspunktet være gratis. Selskapet kan ikke kreve betaling for deltagelse for nye direkteselgere** på obligatoriske opplæringsmøter.

12. Systematisk verving i andre selskaps organisasjoner er ulovlig.

13. Dersom et allerede eksisterende selskap endrer sin struktur eller markedsføringsplan, skal selskapet på nytt evalueres for å bestemme om de holder seg innenfor de lover som er angitt ovenfor.

Forbundet vil bruke punktene ovenfor i en helhetsvurdering og realitetsvurdering, i forbindelse med opptak av nye medlemmer.

* Produkter innbefatter også tjenester et selskap yter.
** En Direkteselger er en person som selger produkter direkte til sluttbruker. Direkteselgeren kan også være en selvstendig forretningseier.

 

Banner