Article Test om ditt selskap er lovlig
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 
Test om ditt selskap er lovlig

 

Test om ditt selskap ville klart seg i Singapore, eller om du hadde endt opp med $200.000 i bot og fengsel!

Hovedpunktene i "Multi-Level-Marketing and Pyramid Selling (Excluded Schemes and Arrangements) Order 2000".

 • Det skal ikke være nødvendig for en person å kjøpe noe produkt for å kunne være med i salgsorganisasjonen annet enn utstyr til salgsdemonstrasjon eller utstyr til en pris som ikke overgår den faktiske kostnaden eller veiledende utsalgspris. Produktene skal ikke selges videre og dette kjøpet skal ikke gi provisjon, bonus eller annen fordel til andre.

 • Ingen fordel skal gis for å rekruttere en ny person.

 • En distributør for et mlm selskap skal være nøktern og ikke blåse opp mulighetene med selskapet. Det skal helst forklares hva som er maksimum, minimum, median og gjennosnittlig inntekt/inntektspotensiale.

 • Representanter får ikke gi misvisende presentasjoner av konseptet.

 • Alle som handler skal ha mulighet til å levere varen og få igjen produktet i minst 60 dager etter salg.

  Dersom man oppretter et firma, eller er med som representant og markedsfører et firma som strider med en eller flere av ovennevte lover kan man få opptil $200.000 i bot eller opptil 5 år i fengsel, eller begge deler. I tillegg inndras alle pengene man har tjent på pyramidespillet.

  Man trenger ikke mange fingre for å telle hvor mange av de selskapene som opererer i Norge i dag som hadde vært lovlige dersom disse lovene hadde blitt adoptert til Norge.

  Svar på meningsmålingen: Hadde ditt selskap vært lovlig i Singapore ?


  Aktuelle linker:

 • Faq's about MLM
 • Multi-Level-Marketing and Pyramid Selling (Excluded Schemes and Arrangements) Order 2000
 • Multi-Level Marketing and Pyramid Selling Prohibition Act

 •  

  Banner