Article Endelig svar fra World Games
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 
Endelig svar fra World Games

 

(Oppdatert 16/3 med norsk oversettelse)

Vi har endelig fått svar fra WGI sin administrasjon i Australia. Det er fortsatt ubesvarte spørsmål, men her får vi hvertfall fått svar på noe.

1. Hvor mange medlemmer finnes det i WGI pr i dag? Hvor mange medlemmer finnes det i de forskjellige land?

For øyeblikket finnes det anslagsvis 400.000 medlemmer i mer enn 20 land. WGI gir ikke opp noen statistikk på hvor mange medlemmer som befinner seg i de forskjellige land men kan bekrefte at majoriteten befinner seg i de Skandinaviske landene.

2. Hva er deres årsresultat / omsetning?

WGI kan glede seg over en enorm vekst de siste årene. Deres lesere kan slå seg til ro med at selskapet har ressursene og forpliktelsene til fortsatt å levere nyskapende produkter og tjenester i mange år fremover. WGI offentliggjør ikke sine resultater og har heller ingen krav som sier at det må gjøres.

3. Hvem eier og hvem er styreleder i WGI?

WGI eies av Pacific Delta Investments Limited, firmaet er registrert i British Virgin Islands og er administrert av sitt styre etter rettledning av styrets formann, Greg Kennedy.

4. Hvorfor er det umulig for medlemmene å selge sine aksjer? Hvorfor har dere restriksjoner?

Et medlems muligheter til å selge sine aksjer til en gitt pris eller i en gitt mengde styres helt og holdent av andre medlemmers etterspørsel i aksjespillet. Eneste begrensing i henhold til salg er antall aksjer som kan legges ut for salg på en gang. Disse begrensingene styres igjen av hvilken produktpakke det enkelte medlemmet har og endringene ble gjort etter konsultasjon med medlemmene i World Leader Team. WGI kan selvsagt fra tid til annen ta ned aksjespillet for lettere å gjøre endringer i programvare og lignende. Disse operasjonene er sjeldne og langt imellom, og medlemmene får også beskjed i forveien for slike "stenginger" hvis dette er mulig.

Der er selvsagt noen steg det enkelte medlemmet må gjennom for å kunne få sine verdier ut i kontanter – som å skaffe tilveie "Kjenn Din Kunde" Know Your Customer (KYC) dokumentasjon. Dette for å bevise sin identitet, noe som kreves av våre bankpartnere. I en periode på slutten av 2003 var det helt nødvendig med restriksjoner da WGI la om til et nytt utbetalingssystem. Nå har medlemmene anledning til å ta ut sine verdier umiddelbart (forutsatt at de har sendt inn sin KYC dokumentasjon). Både WGI og Pay2 har sett seg tvungne til å utvide sine support avdelinger for å kunne håndtere daglige spørsmål fra sine medlemmer som har hatt problemer med å konvertere til det nye systemet av varierende årsaker. Både WGI and Pay2 ærkjenner at det på dette området er behov for omfattende ressurser.

5. Respons til deres tidligere artikkel…

Før vi går videre og besvarer flere av deres spørsmål vil vi bruke denne anledningen til å klarlegge noen punkt i deres artikkel datert 11 februar 2004 med overskrift "Kollaps i WGI?" som kan relateres til siste punkt. I deres artikkel uttrykte dere bekymring og tvil vedrørende tiden det har tatt medlemmer å få ut gevinster og andre midler fra WGI systemet. WGI har vært klar over dette problemet en tid og har satt i gang et prosjekt sammen med Pay2 for å tilpasse dette produktet (som er den måten de fleste medlemmene ønsker å ta ut verdier fra WGI på) ved å samarbeide nærmere med Pay2 og deres bankpartnere for å forsikre seg om at medlemmenes ønsker blir behandlet raskere og mer profesjonelt. Som en begynnelse på dette har WGI ukentlige møter med Pay2 representanter og noen nøkkel medlemmer. Samt tatt en større rolle ved å overvåke behandlingen av medlemmenes forespørsler slik at de lettere kan løses. Vi tror at medlemmene allerede har merket en drastisk endring i service og vi håper dette fortsatt vil være ett behagelig og effektivt produkt for våre medlemmer.

Dere uttaler også at WGI beveger seg inn i telekommunikasjonssektoren. WGI er forpliktet til å vokse i sitt forretningsområde som et underholdningsprodukt og har ingen umiddelbare planer om å bevege seg inn i noen annen bransje enn spill. Dog, vi er alltid på utkikk etter nye produkter som vi kan introdusere til våre medlemmer for å gjøre forretningen enda mer komplett.

6. Hvorfor vil dere konvertere fra CHF til EURO?

Som en kunde drevet forretning ønsker WGI å gjøre det lettere å implementere nye produkter og endringer. WGI har regelmessig ledermøter der nøkkel medlemmer presenterer sine ideer og meninger til WGI ledelsen. Konverteringen er en slik endring som medlemmene har ønsket og som WGI gledelig kunne imøtekomme. Det må i den forbindelse informeres om at casinoet hele tiden har operert med Euro.

Noen av fordelene med konverteringen er lavere avgifter og kostnader ved overføringer samt at medlemmene trenger kun å forholde seg til en valuta.

7. Hvor stor pengestrøm er det i aksjespillet?

WGI ønsker ikke å offentliggjøre hvor mye penger som blir brukt i aksjespillet, men vi kan bekrefte at et gjennomsnittlig medlem har ca 4,500 virtuelle aksjer. Gjennomsnittspris 8 mars var 0.44 som da vil si at et medlem med 4,500 aksjer kunne ha solgt dem for CHF$1,980 (minus gjeldende avgifter).Det er viktig å huske, er at verken WGI eller medlemmene kan spekulere i hva aksjespillet eller alle aksjene er "verdt", da dette beror på tilbud og etterspørsel av aksjer mellom medlemmene.

8. Hvorfor er det lettere å selge aksjer for topplederne enn andre medlemmer?

Det er ikke lettere eller vanskeligere for topplederne å selge enn noen andre. Det eksisterer et kø system som er likt for alle, først ut, først inn.

9. Hvordan vet vi at det ikke foregår innsidehandel i aksjespillet?

Først må vi igjen understreke at aksjespillet handler om virtuelle aksjer. Det eksisterer ikke noe marked utenfor WGI så ingen medlemmer i eller utenfor WGI har fordeler eller bakdeler med informasjon de har eller ikke har mottatt. Altså, det finnes ingen privilegier ved informasjon angående spillet eller konseptet som kan gi anledning til innsidehandel.

Når det er sagt, WGI bestreber å skape et nivå som er forståelig for alle medlemmer. Noe annet vil WGI tape på over lang sikt.

10. Hvor mange aksjer er det i spillet?

Per i dag er det kun en virtuell aksje i spillet.

11. Hvorfor ansetter ikke WGI en PR-gruppe?

WGIs vekst har vært mye raskere og større enn noen gang forventet og ettersom vi vokser har vi et stadig voksende behov for en slik gruppe til å ta seg av saker som angår media. Dette blir mer og mer tydelig. Det kan til sist nevnes at WGI holder nå på å ansette en gruppe for å danne en intern PR-gruppe.

12. Betaler WGI provisjon for å rekruttere nye medlemmer?

Relationship Marketing Rewards programmet belønner medlemmer for deres lojalitet ved å gi dem muligheten til å tjene på alle sine aktiviteter innenfor WGI. Medlemmer tjener poeng ved å kjøpe lodd, selge aksjer, spille kasino og selge medlemspakker i forskjellige nivåer.

Fordelene med en produktpakke er blant annet tilgang til WGI sine sider og selges derfor til alle mennesker. Salg av slike pakker kan av og til oppfattes som rekruttering i den forstand at en kunde blir medlem for å bruke produktene og spille på spillene. Når de så har tilgang til WGI sidene, kan de nye medlemmene velge å kun benytte seg av spillene eller også å delta i belønningsprogrammet ved å selge produktpakker. Uansett så er provisjonen beregnet ut fra produktverdien og for antall nye medlemmer.

13. Hvorfor er det ulovlig i noen land?

Rundt omkring i verden har forskjellige land forskjellige lover vedrørende mange typer aktiviteter. I noen land er det ulovlig å nyte alkohol mens i andre er det lov. I noen land er det lov å gamble, i andre land er det ikke lov. På lik linje med dette er WGI ikke tillatt i noen land. WGI er svært opptatt av at medlemmene tar sitt ansvar alvorlig når det gjelder å følge de forskjellige lands lover. Uansett om det gjelder skattelovgivining, markedsføringsregler eller pengespill lover.

14. Hva er WGIs mål/visjon?

Greg Kennedy har ofte påpekt at han vil starte den største og mest suksessrike spillportalen på internett. Vi føler oss trygge på at vi i dag har det hyggeligste, mest spennende og belønnende internettbaserte underholdning og spill system noensinne og vi vil tilstrebe for å fortsatt bygge en sterkere og bedre fremtid for selskapet og våre medlemmer.

Med vennlig hilsen,

WGI Press Enquiries
(WGI Presse avdeling)

 

Banner