Article Markedsføringskurs del 3
Banner

Meningsmåling

Burde Aktivitetveggen vise alle medlemmers aktivitet, ikke bare dine venners aktivitet? (du velger fremdeles selv om din egen aktivitet vises for alle registrerte, bare venner eller bare deg selv)
 
Markedsføringskurs del 3

Maslows behovspyramide illustrerer de ulike behov mennesker har. Modellen er mye brukt innen psykologi og markedsføring. Poenget er å forstå menneskets behov og hvordan det henger sammen med den levestandarden personen har.

Nøkkelen ti lå forstå pyramiden er basert på en antagelse eller forutsetning; For at en person skal være interessert i f.eks. selvhevdelse må de andre behovene være fullt ut tilfredsstilt.

Pyramiden starter nederst med fysiologiske behov. Dette er behov som mat, drikke, søvn og sex. Dette er de grunnleggende behovene for et menneske. Først når man har tilfredstilt disse behovene vil behovene i neste trinn begynne å "melde seg."

Sosiale behov er tilhørighet og kontakt med andre mennesker. Mange mener at den største fordelene med MLM er alle de positive, interessante menneskene man treffer.
Statusbehov: anseelse, prestisje, luksus. Kunne du kanskje ønske du hadde råd til drømmebilen, eller landsted med egen strandlinje ? I Norge i dag er dette behovssjiktet som tiltaler flest mennesker. Dette er på grunn av at vi er et rikt land og de fleste har dekket de to første trinnene.
Behov for selvrealisering: egenutvikling, gjøre det man drømmer om. Dette er selvfølgelig individuelt. Noen ønsker å hoppe i fallskjerm - andre kun å sitte i sola på Rivieraen.

Denne modellen er viktig for deg når du skal verve nye personer til ditt MLM-konsept. Har personen allerede flotte biler, fint hus - altså luksus, anseelse - så vil MLM`s mulighet for fritid til selvrealisering være ditt beste salgsargument. Eks. - "Du kan få fritid til å dyrke din hobby som sportsdykker eller få mer tid til å være sammen med familie og venner ! "
Har personen derimot normal økonomi og fint greier å skaffe penger til mat på bordet og tak over hodet - kan en utvidet sosialt nettverk (trinn 2 ) være et av dine beste salgsargumenter !

Med andre ord - Nettverksmarkedsføring har mange fordeler, det er vi alle enige om ! Men når du introduserer en person til MLM - konseptet børe du tilpasse argumentene ut i fra hvilken livssituasjon personen befinner seg i - De samme argumentene fungerer ikke for alle, men forstår du hvilke behov personen har - og gir mulighet til å tilfredsstille disse behovene har du stor mulighet til å lykkes !

Kjøpsprosessen:

Kjøpsprosessen er en beslutningsprosess en kjøper går gjennom før vedkommende bestemmer seg for å kjøpe produktet. De ulike trinnene er:
Behovsavklaring, kartlegging av alternativer, vurdering av alternativer, beslutning om kjøp, bruk, bedømming.

Denne prosessen er også viktig for deg som "selger" å ha en forståelse for. Hvis du klarer å tilfredstille personens behov for informasjon og støtte i de ulike trinnene i kjøpsprosessen har du kanskje nøkkelen til suksess. For markedsførere og selgere er kjøpsprossessen utrolig viktig. Salgsargumenter og markedsføring legger stor vekt på hvor kunden befinner seg i prosessen.

Dette var tredje og siste del i vårt markedsføringskurs. Som nettverksmarkedsfører er det viktig å ha grunnleggende kunnskap om blant annet markedsføring. Vi vil senere også gi innføring i andre emner som det er viktig å ha kunnskap om.


Relaterte artikler hos NetworkMarketing.no:

  • Markedsføringskurs del 2
  • Markedsføringskurs del 1
  • Hemmeligheten til hvorfor de rike blir rike
  • Gi budskapet liv - bruk kroppspråket riktig!
  • Arkiv
  •  

    Banner